Coșul meu

0 produse

Termeni şi condiţii

TERMENI SI CONDITII

INTRODUCERE

Site-ul www.re-creativ.ro este proprietatea SC SC B.D.G. CREATIV SRL ,cu sediul în Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J08/506/2010, având Codul Unic de Înregistrare RO26906220.

Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor cuprinse în acest document.

Având în vedere acestea şi pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului www.re-creativ.ro se recomanda citirea completă a documentului.

SC B.D.G. CREATIV SRL işi asumă dreptul de a aduce modificări asupra conţinutului site-ului, modificări de structură, accesabilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, poate limita accesul la anumite părţi din site, sau facilităţi, precum şi accesul anumitor IP-uri, fără a trimite notificări către utilizatori sau terţe persoane. De asemenea, SC B.D.G. CREATIV SRL poate aduce modificări prevederilor care urmează fără notificare. Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicată în cadrul acestei pagini în cazul în care va suferi modificări.


TERMENI DE DEFINIRE

Este permis accesul la site şi implicit la conţinutul site-ului atât vizitatorilor cât şi utilizatorilor.

Vizitator cuprinde orice persoană fizică sau juridică ce are acces liber la site. Prin termenul Utilizator al site-ului se înţelege orice Vizitator ce se înregistrează drept Utilizator, completând formularul de înregistrare necesar realizării comenzilor de produse de pe site.
Cumpărător este înregistrat ca Utilizator care lansează o comandă pe site-ul www.re-creativ.ro , iar Vânzător este SC B.D.G. CREATIV SRL, având sediul în Braşov,  str. Apollonia Hirscher nr. 2.
Bunuri şi Servicii reprezintă orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
Comanda este documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător şi Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile sau Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri sau Servicii şi să facă plata acestora.
Contractul este reprezentat de Comanda confirmată de către Vânzător.


DOCUMENTE CONTRACTUALE

Pentru utilizarea serviciului de înregistrare ca Utilizator se vor furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete.

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.re-creativ.ro, Cumpărătorul  este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

-comanda, împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare şi condiţiile sale specifice.

-specificaţiile Cumpărătorului, acolo unde este cazul.

-acceptarea Termenilor şi Condiţiilor.

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau prin e-mail. Termenii şi Condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.PRODUSE.POLITICA DE PREȚURI

Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.re-creativ.ro  sunt proprietatea SC B.D.G. CREATIV SRL. Aceasta garantează că produsele sunt noi, ambalate corespunzător şi, în momentul livrării, sunt însoţite de factura fiscală, conform legislaţiei în vigoare.

Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil, prin urmare SC B.D.G.CREATIV SRL, îşi rezervă dreptul de a nu onora o comandă dacă produsul vizat nu se mai află în stoc.

Preţurile prezentate pe site în lista de produse includ TVA, însa nu includ costurile de livrare. In secţiunea Coşul Meu vor fi afişate atât preţul total al produselor (TVA inclus), cât şi preţul total al comenzii (costuri de transport şi TVA incluse).

Informaţiile prezentate pe site-ul www.re-creativ.ro  au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete, Vânzătorul făcând eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante despre utilizarea exactă a produsului. În cazul neclarităţilor se încurajează comunicarea cu magazinul, prin intermediul mijloacelor puse la dispoziţie. Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat.DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, logo-uri şi alte date, generic numite Conţinut- este proprietatea SC B.D.G. CREATIV SRLşi a furnizorilor sau colaboratorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor ( Legea nr. 8/ 1996), cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul SC B.D.G. CREATIV SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Se permite folosirea site-ului  www.re-creativ.ro numai în limitele menţionate în prezentul document.POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Website-ul nostru este in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creeaza noi drepturi pentru indivizi si consolideaza unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

SC B.D.G. CREATIV SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către SC B.D.G. CREATIV SRL numai în scopul pentru care au fost introduse (pentru a putea trimite Cumpărătorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, newsletter etc.) numai cu acordul prealabil al clientului şi conform legilor în vigoare.

Începând cu data de 25 mai 2018 va fi aplicat Regulamentul European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal. Indiferent că vorbim doar de stocarea anumitor informații privind persoanele fizice, sau de utilizarea acestora în diverse scopuri (crearea de profiluri, vânzarea bazei de date, monitorizarea persoanelor) parțile implicate au o serie de drepturi și obligații clar determinate.

Ca terminologie, când ne referim la date personale, ne referim la orice informație despre o persoană fizică, date ce pot duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele si prenumele, informații de localizare, informații despre adresă sau cod numeric personal, date privind locul de conectare la calculator, ip-ul conexiunii și dispozitivul de pe care se face conexiunea sau informațiile ce țin de cookie-uri.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se întelege orice operațiune efectuată asupra acestora. Aici intra colectarea, stocarea, reorganizarea, consultarea, modificarea, utilizarea sau transmiterea, dar și ștergerea sau distrugerea. Crearea de profiluri, pentru a evalua anumite aspecte personale (cum ar fi performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia) reprezintă tot o operațiune de prelucrare.

Principalul beneficiar - cel a cărui protecție se asigură prin acest - este cetățeanul Uniunii Europene. În cazul în care i se solicită informații de genul celor menționate mai sus sau le furnizează de bună voie, trebuie să cunoască că dispune de o multitudine de drepturi. Cel mai important este dreptul persoanei fizice de a nu-i fi prelucrate datele cu caracter personal, decât dacă iși dă consimțământul expres. Însă, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea unui contract cu operatorul pentru achiziționarea de bunuri online, obținerea consimțământului persoanei fizice nu mai este necesar.DREPTURILE TALE ÎN CONTEXTUL GDPR:

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs

• Dreptul de retragere a consimțământului
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail protectiadatelor@re-creativ.ro. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.
• Dreptul de acces asupra datelor
• Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care SC B.D.G. CREATIV SRL le deține despre tine.
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
• Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
• Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator (dreptul la portabilitate”)
În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
• Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
• Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de SupraveghereCUM SUNT FOLOSITE DATELE FURNIZATE CATRE SC SC B.D.G. CREATIV SRL

Adresa Email

În cazul în care ne-ai furnizat Adresa ta de Email, o vom folosi pentru a-ți trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre, dar si cu privire la promoții, actiuni sau evenimente organizate de B.D.G. CREATIV SRL

Numele si Prenumele

Dacă ne-ai furnizat Numele și Prenumele tău vom folosi aceste date pentru a întocmi contractele și facturile pentru serviciile ce ți le furnizăm.

Adresa

Folosim adresa pentru facturare și pentru livrarea produselor comandate din magazinul online.

Numărul telefon

Folosim numărul de telefon în momentul când ai plasat o comandă pentru a te putea contacta rapid în cazul în care apare o situație urgentă.

Numele companiei /datele de facturare

Folosim aceste date pentru a întocmi factura și/sau contractul care stabileste colaborarea cu firma noastră.

Partajarea datelor personale

SC B.D.G. CREATIV SRL nu furnizează datele personale către terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi fără acordul explicit al acestora. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Mesajele de marketing

În cazul în care avem acordul tău, îți vom trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a te informa despre produse, materiale, tehnici și promoții.

Dezabonare de la newsletter

În cazul în care nu mai dorești să primești mesajele noastre de marketing prin email, te poți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind butonul subsolul acestuia, sau trimitând un email către noi, în care să soliciți dezabonarea.

Emailul pe care dorești să îl excludem din baza de date trebuie sa corespundă cu cel înregistrat în baza noastră de date.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul  www.re-creativ.ro   sunt transmise pe cale electronică, SC B.D.G. CREATIV SRL nu poate fi facută răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, SC B.D.G. CREATIV SRLva lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Folosirea cookie-urilor

Site-ul  www.re-creativ.ro   foloseşte Google Analytics pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Google Analytics foloseşte cookies pentru a colecta informaţii standard de înregistrare şi informaţii privind activitatea utilizatorilor. Informaţiile colectate sunt în totalitate anonime. Informaţia generată de cookie în legătură cu modul de folosire a site-ului, inclusiv adresa IP este transmisă către Google. Această informaţie este folosită apoi pentru a evalua modul de folosire a site-ului de către utilizatori şi pentru a realiza rapoarte statistice legate de activitatea site-ului. SC B.D.G. CREATIV SRLnu va folosi aceste date statistice pentru a asocia identitatea unui utilizator cu o adresa IP.

Utilizatorii pot seta browserul să nu accepte cookies din partea site-ului   www.re-creativ.ro .

În această situaţie, SC B.D.G. CREATIV SRL nu poate garanta funcţionalitatea completă a site-ului.    

Site-ul www.re-creativ.ro   utilizează remarketingul prin Google Analytics pentru a face publicitate online, folosind opţiunea de publicitate Remarketing oferită de Google. Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google colectează cookies de pe acest site pentru a va arăta campanii publicitare mai aproape de interesele dumneavoastră, exprimate prin tipurile de pagini accesate în trecut pe site.  

Site-ul  www.re-creativ.ro   foloseşte Facebook Ads ca intermediar pentru marketing online. Facebook Ads foloseşte cookies pentru a colecta informaţii standard privind activitatea utilizatorilor pe site.  

SC B.D.G. CREATIV SRL certifică faptul că va respecta in continuare drepturile conferite de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/ 2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea are un caracter limitativ):

Dreptul de a cere, în mod gratuit, SC SC B.D.G. CREATIV SRL,

-să vă confirme prelucrarea sau nu a datelor Dumneavoastră personale;
-să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să şteargă, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
-să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;
-să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.
Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@re-creativ.ro

SC B.D.G. CREATIV SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale. Orice accesare a bazei de date cu informaţiile personale ale utilizatorului site-ului   www.re-creativ.ro  inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către SC B.D.G. CREATIV SRL a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului   www.re-creativ.ro  sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.

TERMENE. PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, aceasta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.


FACTURARE. PLĂȚI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.


RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

LIVRARE

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, la solicitarea acestuia.

TRANSPORT SI AMBALARE

În afara de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.


RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.


ACCEPTAREA CONTRACTULUI

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile, excepţie făcând situaţia în care SC B.D.G. CREATIV SRLse va afla în imposibilitate din cauza unor factori de natură externă, caz în care acesta se obligă să ramburseze contravaloarea achitată de către Cumpărător.

DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR CUMPĂRATE

Potrivit Ordonanţei 130/2000 cu modificările aduse prin Legea 51/2003, Legea 365/2002, Legea 363/2007 şi OUG 174/2008 - privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, Cumpărătorul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul la distanţă, în termen de 14 zile calendaristice, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.

Calitatea produselor este cea prevăzută în specificaţiile şi standardele tehnice ale producătorului. Imaginile şi specificaţiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă şi nu constituie obligativitate contractuală. Imaginile pot conţine elemente ce nu fac parte din pachetul produsului.

Cumpărătorul poate refuza la livrare bunurile care sunt deteriorate. Orice reclamaţie legată de calitatea produselor achiziţionate trebuie semnalată în termen de maxim 24 ore de la primirea coletului. Soluţionarea reclamaţiilor se va realiza în raport cu prevederile legale în vigoare, în minimum 48 de ore de la livrare, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul înregistrării reclamaţiei, pe următoarele căi: repararea defectelor reclamate sau înlocuirea produselor reclamate. Returul mărfurilor neconforme de către Cumpărător se va face în colete sigilate şi însoţite de documentul de livrare şi numai după înştiinţarea şi obţinerea acordului Vînzătorului. Nu se acceptă retur produse ce prezintă urme de uzură, lovire, zgîrieturi, sau produse personalizate conform cerinţelor Cumpărătorului.

Returnarea produselor nu se va face cu plata ramburs, iar costurile de returnare a produselor vor cădea în sarcina Cumpărătorului. Rambursarea costului produselor returnate se va face de către Vânzător în termen de maxim 30 de zile de la primirea produselor înapoi, după verificarea prealabilă a conformităţii lor, într-un cont bancar comunicat de Cumpărător.


GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.re-creativ.ro beneficiază de condiţii de garanţie legală în conformitate cu politicile comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalaje originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

SC B.D.G. CREATIV SRL nu ofera nici o garanţie că produsele comandate de pe  www.re-creativ.ro  vor satisface toate dorinţele Cumpărătorului cu privire la produsele comandate.


TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă. Prin livrare se înţelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului. În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.


FORȚA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.


LEGEA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Prezentul document este supus legii române. Pe 15 februarie 2016, Comisia Europeana a implementat online platforma SOL (solutionarea online a litigiilor), prin care oricare dintre parti poate solutiona litigiile rezultate din tranzactiile online.

Eventualele litigii apărute între Vânzător şi Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă, prin intermediul platformei SOL, la adresa  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage , sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente, conform legislaţiei în vigoare.


ALTE PREVEDERI


Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia dintre nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest document înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decît prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.

SC B.D.G. CREATIV SRL are dreptul de a modifica aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.